Valmennuspankki

FC Hongan pelaajakehitystoiminta perustuu seuran yhtenäiseen valmennuslinjaan. Valmennuslinja on keskeinen työkalu seuran pelaajien ja jalkapallon kehittämisessä. Sen tehtävänä on tukea ja ohjata harjoittelun järjestämistä ja harjoittelua sekä edistää yhtenäisen valmennuslinjan yhdenvertaista toteutumista.

Valmennuslinja on pelaajakehityksen kivijalka, samalla se on osa koulutusjatkumoa ikäluokkatoiminnasta. Valmennuslinjan perusteissa on määritelty harjoittelun ja kasvatuksen kokonaisuus. Kaikkien eri osa-alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja muodostavat toimintakulttuurille alustan.

FC Hongan valmennuslinja on laadittu sveitsiläisen kehityspsykologi Jean Piagetin kognitiivisen kehityksen vaiheita mukaillen. Valmennuslinja on soveltuvin osin yhtenäinen Suomen Palloliiton valmennuslinjan kanssa.

Valmennuslinja on julkaistu 2016 ja sitä kehitetään aktiivisena prosessina koko ajan täydentäen seuran toimesta.

Valmennuslinja on käytössä FC Honka ry:n valmentajilla. Valmennuslinjan käyttö ja jakaminen muuhun kuin FC Hongan pelaaja- tai valmennuskoulutus tarkoituksessa on kielletty tekijänoikeuslainmukaisesti, ilman seuralta erikseen saatua lupaa.